radomyshl.com Радомышль
 
10 червня 2014
-

РАДОМИШЛЬСЬКА РДА ЗВІТУЄ ПРО ВИКОНАННЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ ЗА І КВАРТАЛ 2014 РОКУ

РАДОМИШЛЬСЬКА РДА ЗВІТУЄ ПРО ВИКОНАННЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ ЗА І КВАРТАЛ 2014 РОКУ 

Протягом І кварталу 2014 року до загального фонду районного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло доходів у сумі 3737,6 тис.грн., що на 562,0 тис.грн. більше надходжень в порівнянні з відповідним періодом 2013 року. У порівнянні із затвердженим районною радою плановим показником (3414,0 тис.грн.) надходження збільшилися на 9,5 відсотка, або на 323,6 тис.грн.

Протягом В кварталу 2014 року до спеціального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло надходжень на суму 475,6 тис.грн., що на 93,7 відсотка або на 230,1 тис. грн. більше в порівнянні з І кварталом 2013 року.

Питома вага власних надходжень районних бюджетних установ у структурі доходів районного бюджету становить 11,3 відсотка. У І кварталі 2014 року власні надходження бюджетних установ склали 475,6 тис.грн. та в порівнянні з відповідним періодом 2013 року надходження збільшилися на 230,1 тис. грн.

Найбільшу питому вагу в структурі доходів районного бюджету займає податок на доходи фізичних осіб – 87,0 відсотка. По І кошику при плані 3398,7 тис.грн. до райбюджету надійшло доходів у сумі 3667,1 тис.грн., та більше на 268,4 тис.грн. та в порівнянні з І кварталом 2013 року надходження по І кошику також збільшилися на 524,2 тис.грн.Видатки загального фонду районного бюджету за І квартал 2014 року склали 32,8 млн.грн., що більше І кварталу 2013 року на 0,4 млн.грн., або на 1,23 відсотка.Найбільшу питому вагу у видатках районного бюджету – 33,8% становлять видатки по галузі ”Освіта”. На дану галузь спрямовано коштів у сумі 11,1 млн.грн., що на 0,7 млн.грн. менше, ніж за І квартал 2013 року.На видатки в галузі ”Охорона здоров’я” спрямовано 5,0 млн.грн., що менше І кварталу 2013 року на 0,1 млн.грн.На соціальний захист та соціальне забезпечення спрямовано 12,5 млн.грн, або на 0,8 млн.грн. більше, ніж за І квартал 2013 року.По установах культури проведені видатки становлять 815,3 тис.грн., що на 19,6 тис.грн. більше, ніж у І кварталі 2013 року.На проведення заходів із фізичної культури і спорту спрямовано 252,4 тис.грн., що менше на 62,4 тис.грн., ніж за І квартал 2013 року.

Для забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування спрямовано коштів у загальній сумі 281,8 тис.грн., що на 46,1 тис.грн. більше ніж за відповідний період 2013 року.

По спеціальному фонду районного бюджету проведено видатків на загальну суму 433,1 тис.грн.

Наявні ресурси районного бюджету спрямовувалися, у першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, розрахунки за енергоносії та інші виплати, віднесені до захищених статей.

На видатки по оплаті праці з нарахуваннями спрямовано 15,3 млн.грн., що на 0,5 млн.грн. більше ніж у І кварталі 2013 року; на продукти харчування та медикаменти спрямовано відповідно 290,1 тис. грн. та 60,4 тис.грн.; на розрахунки за енергоносії – 2,0 млн.грн., що на 1,0 млн.грн. менше ніж І кварталу минулого року.

За 2014 рік до районного бюджету надійшло дотації вирівнювання з державного бюджету у сумі 16,4 млн.грн., що в повному обсязі відповідає запланованому показнику, та субвенцій з державного бюджету на загальну суму 12,1 млн.грн.

Радомишльська РДА


Увага!
Редакція сайту не несе відповідальності за висловлювання користувачів сайту, залишені ними у коментарях.
За зміст коментаря відповідає його автор.